Wat is EOTRH?

EOTRH is een zeer pijnlijke, progressieve aandoening welke vnl. de snijtanden en de haaktanden (hengstentanden) aantast. De kiezen zijn eerder uitzonderlijk in het proces betrokken. Deze aandoening komt meer voor bij oudere paarden. In onze contreien lijken Ijslanders duidelijk meer aangetast dan andere rassen. Maar, wereldwijd wordt geen raspredispositie aangetroffen. EOTRH werd de eerste keer in 2004 beschreven en in 2008 werd de naam EOTRH er op gekleefd na een histopathologische studie van de aangetaste tanden. Het blijkt dus een zeer recente aandoening te zijn. Voorlopig spreken we van EOTRH wanneer we resorptieve letsels zien in combinatie met hypercementose. Het is echter zeer waarschijnlijk dat deze grote groep van klinische presentaties onderverdeeld zal worden in verschillende beter omschreven aandoeningen (EOTRH, Cementoosseous dysplasia – EORL).

Lees er alles over